TRIMARAN konferenční centrum

Atypické akustické dveře v designu českého kubismu, které koncepčně zapadají do architektonického pojetí interiéru kongresového centra pod názvem „Cubex Praha“ v moderní budově TRIMARAN. Projekt: S+B Plan a Bau spol. s r. o., Architekt. Atelier Ernst Hoffmann, Spojprojekt Praha Investor: Harro Development Praha s. r. o.

V rámci vestavby konferenčního centra jsme instalovali 6 různých typů dveřních křídel do 4 typů zárubní. Celkem bylo použito 106 našich dveří. Tento projekt se oproti jiným vymykal především nutností dodržet vysokou hladinu akustického útlumu. 

Pro hlavní vstupy do sálů jsme použili speciální dvoukřídlé bezfalcové akustické dveře z naší výrobkové řady INDUSTRIAL. Podařilo se nám skloubit mnoho vlastností a funkcí dveří dohromady. Dveře splňují akustický útlum 45 dB, požární odolnost EW 30 DP3-C a kouřotěsnost. Díky kombinaci panikových hrazd, elektromotorického zámku a elektrických pohonů mohou lidé v případě vyhlášení poplachu vždy uniknout ze sálu, centrála EPS může kdykoli dveře na dálku otevřít nebo zavřít, a správce budovy může využít několik způsobů nastavení – pozice otevřeno (Dveře jsou otevřené, volně průchozí. Toto nastavení je vhodné například na začátku nebo na konci programu, kdy dveřmi projde velké množství lidí.), pozice zavřeno s podporou pohonu (Po stlačení panikové hrazdy se dveře samy otevřou a po předvoleném časovém úseku se samy zavřou.) a pozice zavřeno bez podpory pohonu (Dveře fungují jako s mechanickým samozavíračem.). V neposlední řadě zde byl kladen velký důraz na celkové provedení dveří. Každé dveře mají jiný zaskleného průzoru, přičemž použité sklo muselo splňovat veškeré nároky uvedené výše. Dle architektonické koncepce budovy (český kubismus) bylo nutné do dveří zafrézovat drážky, které opticky navazují na okolní stěny. Tohoto efektu jsme dosáhli nalepením nehořlavých, předem přesně strojově vyfrézovaných desek. Rozměry dveří byly 2300 x 2100 mm. Váha jednotlivého křídla byla až 170 kg, proto jsme museli použít skryté závěsy s vysokou nosností a posunutou osou těžiště a vyztuženou zárubeň. Kvůli váze dveří bylo také nutné zárubně kotvit do speciálního jacklového rámu umístěné pod SDK opláštění příčky.

Mimo výše popsaných dveří jsme na tento projekt dodávali a instalovali požární prosklené a neprosklené dveře s akustickým útlumem až 37 dB a nepožární interiérové dveře. Všechny dveře byly v bezfalcovém provedení se skrytými nebo viditelnými závěsy.

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery 

Zoom gallery  Zoom gallery

Referenční list

TRIMARAN konferenční centrum
Allegro > Reference > Dveře > TRIMARAN konferenční centrum